Iedereen krijgt de behandeling als van een topsporter!

Een (top) sporter wil maar één ding: het beste uit zichzelf halen. Omdat te kunnen bereiken moeten op de juiste momenten de beste prestaties worden geleverd. Kennis, training en goede begeleiding op het gebied van fysieke en mentale belastbaarheid is nodig om niet geblesseerd te raken. Mocht er toch een blessure optreden is het enige doel weer zo snel mogelijk te kunnen sporten. 

Sport of in ieder geval intensief bewegen is dus noodzakelijk.  Maar echt niet het enige. Goed slapen bijvoorbeeld is minstens zo belangrijk om te kunnen presteren naar uw mogelijkheden. Bewegen staat bij ons in het teken van  gezondheid en sport en spel is slechts een manier om dit leuker te maken.

In samenwerking met onze kennispartners zijn we erin geslaagd een methodiek te ontwikkelen om gezondheidswinst meetbaar te maken: "Ik ga voor gezondheidswinst" Met deze methodiek kunnen we het effect van gezondheidswinst op zowel individueel als op organisatorisch niveau aantonen. Via het  klantportaal worden data analyses en KPI's in online dashboards gepresenteerd. Interactief en met de mogelijkheid om zelf rapportages te genereren.

Het door M3Sport ontwikkelde classificatie systeem is uniek en wordt uitgevoerd aan de hand verantwoord medisch onderzoek en internationaal gevalideerde methoden. Door continu te meten en te monitoren wordt de deelnemer aan "Ik ga voor gezondheidswinst" ondersteunt bij het managen van het eigen prestatieniveau. De geadviseerde interventies zijn gericht op preventie en het voorkomen van uitval. In geval van ziekteverzuim bieden we ondersteuning bij het versnellen van het re-integratie proces.

Programma

In samenwerking met onze kennispartners heeft M3Sport "Ik ga voor gezondheidswinst" meetbaar te maken om medewerkers te ondersteunen het beste uit zichzelf te halen.

Het programma bestaat uit een aantal logische stappen:

  1.  Onderzoek, scores en advies fysieke en mentale vitaliteit
  2.  Doelen, acties, voortgang, consults en ondersteuning,  (iGROW APP)
  3. Onderzoek, scores en advies fysieke en mentale vitaliteit 
  4. Rapport
  5. Persoonlijke gegevens worden uiteraard alleen aan de deelnemer van het programma en medisch team verstrekt. En alleen op organisatie niveau wordt data geanonimiseerd, geanalyseerd en gepresenteerd. 

We bieden verschillende maatwerk oplossingen om informatie uit te wisselen met andere systemen zodat we met onze oplossing nog meer waarde kunnen toevoegen aan uw organisatorische doelstellingen. 

Werknemer ondersteuning 

 

Het interventie programma  richt zich op het aanbieden van interventies gericht op het handhaven van een goed prestatie niveau. Bij reïntegratie of revalidatie richt het programma zich op interventies waarmee  systematisch capaciteit teruggewonnen kan worden. 

Human Performance Management

Bij preventie richt het programma zich op het aanbieden van interventies gericht op het handhaven van een goed prestatie niveau. Bij reïntegratie of revalidatie richt het programma zich op interventies waarmee  systematisch capaciteit teruggewonnen kan worden. 

De aanpak is altijd hetzelfde: geleidelijke en stapsgewijze blootstelling aan aan toenemende inspanning.  Als je te hard of te snel wordt belast, krijg je een terugval. Inactiviteit daarentegen leidt alleen maar tot verder verlies van capaciteit.

Lees hier meer over de sociaaleconomische waarde  van sport en bewegen. Krachtige cijfers uit het onderzoek in opdracht van Kenniscentrum Sport.