Waarom? 

Everything is Energy! Verspillen we energie in onze organisatie?

U investeert in programma's om de gezondheid van uw medewerkers en de vitaliteit van uw organisatie te verbeteren maar heeft u eigenlijk geen goed zicht op wat dit oplevert.  U heeft vragen. Hoe zit het met de duurzame energie van onze medewerkers? Kunnen zij wel het beste uit zichzelf halen? 

Welke maatregelen kunnen we nemen om duurzame inzetbaarheid en persoonlijke groei te stimuleren? 

Hoe zit het met ons ziekteverzuim %? Kan dit omlaag en waarom melden medewerkers zich überhaupt ziek? Wanneer zijn medewerkers te ziek om te komen werken of hebben ze de dan gewoon niet genoeg energie?  Welke acties kunnen we als organisatie ondernemen die tot verbetering leiden? Kunnen we ervoor zorgen dat het in bepaalde gevallen juist beter is te werken  ondanks dat mensen zich ziek voelen?

Het vertrekpunt dat wij gekozen hebben is het meetbaar maken en realiseren van individuele gezondheidswinst. Onder individuele gezondheid verstaan we het totaal van fysieke belastbaarheid en mentale belastbaarheid. Dit is de basis voor de persoonlijke energiebalans. Als deze optimaal is kan er maximale energie worden geleverd. 

M3Sport reikt de kennis aan om gezondheidswinst te realiseren en te meten, voor uw medewerkers en uw organisatie. We ondersteunen uw organisatie met ons platform met het inrichten en monitoren van de belangrijkste performance Indicators. Vervolgens leggen we het verband tussen het verbeteren van de individuele gezondheid van de medewerkers en het positieve effect op de werkvloer. We ontwikkelen en implementeren met u decision support dashboards die helpen uw vragen te beantwoorden en de juiste keuzes te maken. 

Snel, flexibel en op maat!